Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działań wyzwalających świadomą zmianę sposobu życia osób: a) z poczuciem niemocy, beznadziejności, tracących wiarę we własne siły i wartości, b) uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, powodujących patologiczne zachowanie c) znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej, bezrobotnych, bezdomnych i innych. 2 . Prowadzenie działań terapeutycznych i rehabilitacyjno- resocjalizacyjnych przysposabiających do samodzielnej egzystencji i odnowienia więzi rodzinnych, społecznych i zawodowych zapewniających użyteczny tryb życia społecznie aprobowany.

Dane naszego OPP: