Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja "Stupa House" została powołana w celach: Propagowania, wspierania i ochrony kultury tybetańskiej; Upowszechniania w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej oraz Wspierania działalności statutowej Związku Buddyjskiego KARMA KAGYU (obecnie Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu).

Dane naszego OPP: