Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy młodzieży studiującej, udzielanie jej wsparcia finansowego w prowadzonej działalności naukowej, kulturalnej i sportowej. Działania mające na celu zbliżenie społeczności lokalnej do spraw Politechniki Lubelskiej, jej pracowników i studentów, kreowanie wizerunku uczelni ,krzewienie jej tradycji oraz popularyzacji jej działalności i osiągnięć w społeczeństwie i społeczności lokalnej.Niesienie pomocy Politechnice Lubelskiej w rozwoju jej bazy materialnej oraz udzielanie pomocy we wszystkich innych istotnych dla jej rozwoju sprawach. Umacnianie i rozwijanie więzi absolwentów i przyjaciół Politechniki Lubelskiej z uczelnią. Współpraca z wydziałami uczelni w obszarze rozwoju bazy naukowo- dydaktycznej, włączanie się we współpracę w organizacji praktyk zawodowych dla studentów, a także poszukiwanie miejsc pracy dla absolwentów uczelni.

Dane naszego OPP: