Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności jest przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych, zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, podejmowanie działań integracyjnych zarówno w ramach tego środowiska jak również ze światem ludzi sprawnych, wzajemna pomoc w szeroko pojętym zakresie oraz wspieranie i popieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2016 r. Stowarzyszenie współdziałało z terenowymi organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym, innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, instytucjami, kościołem katolickim w zakresie tworzenia warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym. Udzielało pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach dotyczących życia codziennego, przekazywanie odpowiedniej informacji, interwencję w urzędach, organizacjach, instytucjach, które z charakteru swojego działania powinny nieść pomoc osobom potrzebującym oraz reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin wobec władz publicznych. Podejmowało działania w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej oraz zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie różnego rodzaju form rekreacji, turystyki i wypoczynku itp.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000045565
  • e-mail: bsowal@op.pl
  • Telefon: 184415978
  • Adres: UL. CHRUŚLICKA 44, 33-300 NOWY SĄCZ