Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalność na rzecz ochrony dziecka i rodziny, organizowanie pomocy edukacyjnej, udzielanie pomocy w usamodzielnianiu, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pozyskiwanie środków finansowych na działalność stowarzyszenia, działalność na rzecz wychowanków i ich rodzin, pomoc wychowankom niepełnosprawnym placówek opiekuńczo- wychowawczych w pokonywaniu niepełnosprawności, pomoc wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych w rozpoczynaniu samodzielnej egzystencji i usamodzielnianiu się, prowadzenie edukacji psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej wśród wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych

Dane naszego OPP: