Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszechstronne wspieranie finansowe i rzeczowe placówek zajmujących się leczeniem, opieką rehabilitacją oraz badaniem z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i oparzeń, chorób nowotworowych i innych działów chirurgii 20e80, Działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wyszkolenia personelu medycznego związanego z leczeniem i opieka nad chorymi oparzonymi, onkologicznymi oraz wymagającymi innych specjalistycznych zabiegów chirurgicznych i rekonstrukcyjnych 30e80. Wspieranie badań naukowych mających na celu wprowadzenie nowych metod leczniczych w medycynie.

Dane naszego OPP: