Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja "Autyzm w Rodzinie" działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie postanowień zawartych w statucie. Celem Fundacji jest: - diagnozowanie, lecznictwo i edukacja osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, - propagowanie wiedzy na temat autyzmu, - prowadzenie badań i studiów nad autyzmem oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi, - pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku, - współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych, - wspieranie merytoryczne wszelkich zgodnych z prawem działań służących celom statutowym Fundacji.

Dane naszego OPP: