Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Prowadzenie zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki, poprzez prowadzenie i prezentowanie twórczości Teatru "TERMINUS A QUO" założonego 4 stycznia 1976 roku przez Edwarda Gramonta w celu edukacji teatralnej młodzieży, dzieci i dorosłych w formie aktywnego uczestnictwa (systematyczne zajęcia, warsztaty, szkolenia)w pracy zespołu a także realizacji imprez o charakterze teatralnym ze szczególnym uwzględnieniem własnej twórczości (realizacja i prezentacja spektakli teatralnych).
2. Integrowanie środowisk artystycznych o tendencjach nowatorskich, niekonwencjonalnych, awangardowych poprzez szeroką prezentację tejże twórczości w postaci imprez, wystaw, spektakli teatralnych.

Dane naszego OPP: