Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1) ZRZESZENIE RODZICÓW DZIECI I DZIECI SPECJALNEJ TROSKI, ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POLEPSZENIA ICH WARUNKÓW BYTOWYCH, PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY I OŚWIATY ORAZ WŁĄCZENIA ICH DO CZYNNEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO,
2) REPREZENTOWANIE INTERESÓW RODZICÓW DZIECI, DZIECI SPECJALNEJ TROSKI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIE ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIU ORAZ UDZIELANIE IM POMOCY,
3) POWOŁANIE AGENCJI "TROSKA" - SZEROKO POJĘTA POMOC SPOŁECZNA,
4 ) DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REINTEGRACJĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000043591
  • e-mail: zaz_wabrzezno@op.pl
  • Telefon: 566871702
  • Adres: UL. MATEJKI 18, 87-200 WĄBRZEŹNO