Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

• organizowanie grup samokształceniowych działalność miejscowościach działalność których dostęp do placówek oświatowych jest szczególnie utrudniony, • prowadzenie kasy wzajemnej pomocy dla twórców działalność pedagogów znajdujących się działalność trudnej sytuacji materialnej, - inicjowanie współpracy gospodarczej działalność kulturalnej działalność samorządami miast działalność regionów na terenie całego kraju, - prowadzenie działalności interwencyjnej, • promowanie Zambrowa i regionu podlaskiego, • spotkania z mieszkańcami, • kultywowanie tradycji, • prowadzenie doradztwa indywidualnego dla osób niepełnosprawnych działalność różnych sprawach życiowych działalność dziedziny prawnej, psychologicznej, społecznej działalność pedagogicznej, - inspirowanie władz samorządów lokalnych do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym, - organizowanie usług rehabilitacyjnych wynikających z potrzeb niepełnosprawnych a także możliwości ich zaspokajania, - zgłaszanie wniosków pod adresem władz samorządowych i państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Oraz Parlamentarzystów, • prowadzenie niepublicznych placówek kształcenia (szkół) wszystkich typów: podstawowych, średnich i wyższych,

Dane naszego OPP: