Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Powołanie i prowadzenie Ośrodka pobytu i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych -pobyt dzienny i całodobowy i inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2 .Udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej i oświatowej dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią oraz ich rodzinom i opiekunom. 3 . Działalność charytatywna. 4 . Działalność edukacyjna

Dane naszego OPP: