Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele i zadania OSP obejmują sferę zadań publicznych w zakresie: 1 ) ratownictwo i ochrona ludności, 2 ) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 3 ) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą, 4 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 \) ochrona dóbr kultury i tradycji, 6 ) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 7 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: