Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Towarzystwo inicjuje lub udziela pomocy w różnych formach dla osób autystycznych i o cechach autyzmu oraz dla ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. 2 . Towarzystwo aktywizuje społeczeństwo na rzecz osób autystycznych i rozwija samopomocowy ruch rodzin, w których żyją osoby autystyczne i o cechach autyzmu w celu zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 3 . Towarzystwo wspiera inicjatywy społeczne zmierzające do poprawy życia osób autystycznych i o cechach autyzmu. 4 . Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 5 . Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań (celów) kultury fizycznej określonych w art. 2 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku.

Dane naszego OPP: