Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 8 Statutu PTM. Celami PTM są: a) reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego; b\) krzewienie kultury matematycznej, w tym wspieranie edukacji matematycznej i popularyzacja matematyki; c) wspieranie badań matematycznych i zastosowań matematyki; d) dbałość o zachowanie tradycji matematyki polskiej; e) integracja polskiego środowiska matematycznego, w tym podtrzymywanie więzi z matematykami polskimi pracującymi za granicą; f) dbałość o należytą organizację i warunki pracy matematyków polskich.

Dane naszego OPP: