Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2 ) Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanym w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3 ) Informowanie ludności o istniejącym zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 ) Upowszechnianie w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. 5 ) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6 ) Działania na rzecz ochrony środowiska. 7 ) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w par 2 ust. 1 .

Dane naszego OPP: