Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

2 . Określenie celów statutowych organizacji Celem Stowarzyszenia jest: 1 . rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań, mających na celu poprawę warunków życia, a w szczególności funkcjonowania psychospołecznego osób potrzebujących pomocy. a. stwarzanie warunków do poprawy losu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, związanej z chorobą, zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi, celem ich integracji ze społeczeństwem b. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działania na rzecz ludzi chorych, potrzebujących pomocy c. organizowanie struktur osób niepełnosprawnych, chorych, ich rodzin i innych członków Stowarzyszenia d. organizowanie bazy lokalowej, własnych ośrodków o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, konsultacyjnym, kulturalno- oświatowym, aktywizującym zawodowo dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, socjalnej, rodzinnej.

Dane naszego OPP: