Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) uczestniczenie w akcjach ratowniczych mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 2 \) zorganizowanie i utrzymanie \(wraz z niezbędnym wyposażeniem bojowym) zespołu ratowniczego przeznaczonego do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 ,

Dane naszego OPP: