Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami OSP jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, która obejmuje: a) nieodpłatną ochronę przeciwpożarową, b) nieodpłatne kierowanie w zakresie działalności społecznej, c) nieodpłatną działalność pomocniczą na rzecz administracji publicznej, d) odpłatną działalność związaną z organizacją targów i wystaw, e) nieodpłatne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, f) pozostałe usługi sanitarne i pokrewne, g) nieodpłatną artystyczną i literacką działalność twórczą, h) odpłatną pozostałą działalność związaną ze sportem.

Dane naszego OPP: