Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie pomaga w przywracaniu zdrowia i powrocie do pracy chorych po zawale serca i po operacjach na sercu. Współpracuje z organizacjami i instytucjami mogącymi pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie: a\) wspomagało finansowo awaryjne potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w zakresie wyposażenia technicznego sprzętu medycznego oraz udzielano pomocy w zakresie socjalnym poprzez zakupy artykułów chemicznych, środków czystości, artykułów biurowych, piłek do gry dla pacjentów b\) występowało do sponsorów z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia c\) uczestniczyło w posiedzeniach Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: