Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych mających trudne warunki socjalne oraz innym osobom potrzebującym pomocy, wsparcia, osobom samotnym, bezdomnym, chorym bez zakwaterowania. Prowadzenie opieki dziennej indywidualnej i grupowej nad dziećmi i młodzieżą.. Udzielenie wsparcia podopiecznym, ich rodzinom oraz innym osobom potrzebującym pomocy, co przyczyniło się do tego ze otrzymały promocje do klas następnych oraz zacznie podniosły swój poziom intelektualny.Poprzez codzienna pomoc w odrabianiu lekcji oraz pomoc w nauce zostały wyrównane szanse edukacyjne dzieci. "W okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 podjęte zostały następujące rodzaje działań w następującym wymiarze:
1) Zajęcia z wychowawcą w tym: opieka i wychowanie, wyrównywanie braków edukacyjnych, organizacja czasu wolnego w ramach poszczególnych kół zainteresowań: 20 h/tyg.x 5 mies.
2) Wyżywienie dzieci: chleb, masło, wędlina, ser, żółty, owoce, warzywa, herbata, cukier, słodycze;

Dane naszego OPP: