Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA JEST : 1 .POWOŁYWANIE ,ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACOWEK OSWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH TYPU: A\)PRZEDSZKOLI, 0c37fSZKÓŁ PODSTAWOWYCH, C\)GIMNAZJÓW, D)SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZWANYCH DALEJ PLACÓWKAMI. 2 .WYZWALANIE I WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJACYCH DO WZBOGACANIA MOZLIWOSCI EDUKACYJNYCH I WYCHOWANIA DZIECI,MŁODZIEZY I DOROSŁYCH. 3 .INICJOWANIE DZIAŁALNOSCI PROPAGUJACEJ POSTAWY : A\)PROEKOLOGICZNE; B\)WYCHOWANIA W TRZEZWOSCI; C\)PROZDROWOTNE; D\)PROEUROPEJSKIE. 4 .POPULARYZOWANIE WIEDZY HISTORYCZNEJ , LITERATURY,SZTUKI I NAJNOWSZYCH ZDOBYCZY NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH . 5 .GROMADZENIE SRODKÓW MATERIALNYCH I FINANSOWYCH NA RZECZ PROGRAMU WYCHOWANIA ,REALIZOWANEGO W PLACÓWKACH ,OKRESLONYCH W PKT 1 ,PODPUNKTACH :A,B,C,D. 6 .STOWARZYSZENIE PROWADZI DZIAŁALNOSC GOSPODARCZA W ROZMIARACH SŁUZACYCH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH.

Dane naszego OPP: