Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, członkom ich rodzin oraz byłym pracownikom w przypadku zdarzeń losowych, wypadków i chorób, których koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe lub organizacyjne zainteresowanych.

Dane naszego OPP: