Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współ działanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2 .Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych. 3 . Informowanie ludności o innych zagrożeniach pożarniczych i ekologicznych oraz sposobie ochrony przed nimi. 4 . Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno- rozrywkowej. 5 . Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organizacjach samorządowych iprzedstawicielskich. 6 . Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i statutu. 7 . Organizowanie i prowadzenie obozów dla MDP. 8 . Prowadzenie działalności mającej na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: