Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc w organizowaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym, które z powodu różnych schorzeń psychicznych, fizycznych, podeszłego wieku lub trwałego kalectwa wymagają opieki i pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców DPS w Nowej Wsi Ełckiej oraz udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 2 . Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju i zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, zakup sprzętu, leków, wyposażenie obiektu i jego unowocześnianie, a także udzielanie doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym doraźnego wsparcia i organizację szkoleń z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi 3 . Współpraca z innymi organizacjami społecznymi o podobnym charakterze, a także z jednostkami samorządu terytorialnego i organami państwa

Dane naszego OPP: