Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: 1 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym sportu oraz ochrona i promocja zdrowia, poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 2 ) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. 2 . Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 3 . Nadwyżka uzyskiwanych przychodów nad kosztami przeznaczona jest w całości na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie realizuje cele i zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także na rzecz swoich członków.

Dane naszego OPP: