Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacja tych osób; - upowszechnianie rehabilitacji poprzez muzykę i zajęcia manualne; - organizowanie imprez artystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych; - organizowanie szkoleń i spotkań dydaktycznych; - upowszechnianie nowych i nowatorskich sposobów rehabilitacji; - tworzenie baz wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; - propagowanie i upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawnych w mediach i prowadzenie własnej działalności medialnej; - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; - pomoc społeczna z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania; - opieka dzienna nad dziećmi; - organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych; - prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej, paramedycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Dane naszego OPP: