Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA, OŚWIATOWA, EDUKACYJNA, KULTURALNA, WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, OCHRONA ZDROWIA, A TAKŻE PROMOCJA ZDROWIA - WŚRÓD OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI WIEJSKIEJ; 2 . WSPÓŁPRACA I POMOC DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH I INNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA WSI; 3 . REPREZENTOWANIE INTERESÓW STOWARZYSZENIA I INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WSI WOBEC WŁADZY SAMORZĄDOWEJ, RZĄDOWEJ ORAZ WOBEC INNYCH ORGANIZACJI; 4 . WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH, KULTURALNYCH, SPOŁECZNYCH ORAZ ZDROWOTNYCH; 5 . OBRONA PRAW, REPREZENTOWANIE INTERESÓW I DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET - SZCZEGÓLNIE WIEJSKICH I ICH RODZIN; 6 . INICJOWANIE I PODEJMOWANIE RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ŻYCIA I PRACY KOBIET WIEJSKICH, UDZIELANIE POMOCY KOBIETOM W WYKONYWANIU PRZEZ NIE OBOWIĄZKÓW MATKI, OBYWATELKI, PRODUCENTKI I GOSPODYNI; 7 . PROWADZENIE WŚRÓD KOBIET WIEJSKICH DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZEJ, OŚWIATOWO-KULTURALNEJ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH RODZIN WIEJSKICH, UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU W ROLNICTWIE I GOSPODARSTWIE DOMOWYM ORAZ POPRAWY STANU OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW WSI; 8 . WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI O PODOBNYM PROFILU DZIAŁANIA W KRAJU I ZAGRANICĄ.

Dane naszego OPP: