Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności mającej na celu ochronę przeciwpożarową oraz współdziałanie w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych z Państwową Strażą Pożarną, innymi jednostkami straży pożarnej, samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami. Prowadzenie działalności mającej na celu pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń (wichury, podtopienia, susze\). Prowadzenie działań ratowniczych w czasie wypadków drogowych, pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz usuwanie miejscowych zagrożeń na drodze. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przeciwpożarowej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000039803
  • e-mail: osp.rudzica@op.pl
  • Telefon: 501015092
  • Adres: UL. JASIENICA 324, 43-394 RUDZICA