Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Poprawa sytuacji życiowej osób chorych psychicznie i ich rodzin w celu poprawy sytuacji życiowej tych osób poprzez prowadzenie terapii zajęciowej z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Oparcie w akceptacji choroby, wspieranie w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym-integrację osób chorych ze społeczeństwem lokalnym, wspieranie rodziny w walce z choroba psychiczną bliskich, przełamywanie w środowisku lokalnym stereotypów myślenia o ludziach z zaburzeniami psychicznymi. prowadzenie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin, spotkania z psychologiem, prawnikiem. pomaganie w załatwianiu spraw życiowych, organizowanie wycieczek poprzez integrację ze środowiskiem.

Dane naszego OPP: