Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działalności Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działania na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża, 2 . Upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim i jego ochronie oraz zwiększanie zainteresowania w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, zagadnieniami z zakresu dziedzictwa morskiego i jego ochrony, gospodarki i kultury morskiej, w tym sztuki marynistycznej, 3 . Wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele, 4 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 . Działanie na rzecz kultury morskiej, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i nadmorskiego dziedzictwa przyrodniczego, 6 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 7 . Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa, 8 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zrównania szans w dostępie do obiektów dziedzictwa morskiego, 9 . Promocja dziedzictwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

Dane naszego OPP: