Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Główne cele statutowe: - Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. - Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. - Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych zmierzających do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. - Podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu umożliwienie osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. - Prowadzenie działań polegających na wspomaganiu organizacyjnym i merytorycznym młodzieżowych i dorosłych grup wolontariuszy. Stowarzyszenie KOLONIA prowadzi nieodpłatną działalność opp w następującym zakresie (zapisy w Statucie oraz KRS: - a-działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99 .Z - b-pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99 .Z - c-pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych – PKD 88.10 .Z

Dane naszego OPP: