Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A/POMOC RZECZOWA I FINANSOWA, RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W PRZYPADKU INDYWIDUALNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY, BEZROBOCIA, BEZDOMNOŚCI I UBÓSTWA 0c36cPOMOC I PORADNICTWO PRAWNE W UZYSKANIU ŚWIADCZEŃ INSTYTUCJONALNYCH, DLA WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, C-PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, D-POMOC MEDYCZNA, PIELĘGNIARSKA I OPIEKUŃCZA OSOBOM CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, ORAZ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, E-POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓ0011 W WIEKU EMERYTALNYM.

Dane naszego OPP: