Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Pomoc dzieciom pozbawionym naturalnych rodziców "całkowitym" sierotom.
- Pomoc "sierotom społecznym"
- dzieciom opuszczonym przez rodziców i pozbawionym ich miłości i opieki.
- Ratowanie poczętego życia przez okazanie pomocy samotnym matkom oczekującym urodzenia dziecka.
- Zapewnienie rodzinnej atmosfery i prawidłowego wychowania w miłości rodzinnej dzieciom, które zostaną objęte troską Fundacji "Domu Matki i Dziecka BETLEJEMKA".
- Przysposobienie dzieci pozbawionych opieki własnych rodziców i tworzenie dla nich warunków rodziny zastępczej.
- Pomoc rodzinom ubogim i bezdomnym oraz wyrównanie szans życiowych tych rodzin i osób.
- Pomoc osobom niepełnosprawnym.
- Pomoc osobom starszym.
- Wykonywanie szkoleń i doskonalenie kadr.
- Promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: