Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wspieranie działalności i promocja inicjatyw teatralnych zajmujących się realizacjami dramaturgii współczesnej oraz przedstawieniami teatrów tańca 2 . katalogowanie i archiwizacja dorobku współczesnego dramatu i teatrów tańca. Popularyzacja osiągnięć dramatu współczesnego i teatrów tańca 3 . ochrona dziedzictwa kultury narodowej 4 . upowszechnianie kultury teatralnej wśród młodzieży.

Dane naszego OPP: