Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła, a w szczególności upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II 2 . Inspirowanie, organizowanie oraz prowadzenie prac naukowych w zakresie nauczania Jana Pawła II 3 . Dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi ludźmi 4 . Pobudzanie inicjatyw społecznych i samorządowych, a przez to kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach. 5 . Inicjowanie debat nad problemami społecznymi, społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi.

Dane naszego OPP: