Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W ramach realizacji celów statutowych starano się popularyzować wiedzę o padaczce wieku rozwojowego, postępów w jej rozpoznawaniu i leczeniu. Kontynuowano rozmowy dydaktyczno – terapeutyczne z rodzicami i opiekunami dzieci ze schorzeniami organicznymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a także z chorobami czynnościowymi o podłożu emocjonalnym - które zostały przeprowadzone przez lekarzy z Oddziału Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego z siedzibą w Białymstoku, 15-950 ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 . Niejednokrotnie członkowie Stowarzyszenia występowali w obronie środowiska dzieci niepełnosprawnych, uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych z władzami Miasta Białegostoku. Nasze Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z przedstawicielami lokalnych mediów, dzięki czemu ukazują się informacje dotyczące działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: