Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Ochrona i promocja zdrowia. 2 .Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 .Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 4 .Poprawa stanu zdrowia ludności regionu powiatu brzeskiego poprzez: a\) profilaktyczne badania diagnostyczne, b) rehabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych. 5 .Propagowanie zdrowego stylu życia. 6 . Przeciwdziałanie innym negatywnym zjawiskom związanych z patologią społeczną \( narkomania i alkoholizm\). 7 . Prowadzenie działalności charytatywnej. 8 . Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: