Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca w Lublinie jest umuzykalnienie dzieci i młodzieży w dziedzinie tańca. Stowarzyszenie prowadzi działalność kształcąco 0374 szkoleniową wśród dzieci i młodzieży w ramach pozaszkolnych form edukacji w szczególności umuzykalnienie o przysposobienie w dziedzinie tańca artystycznego, w tym klasycznego ,ludowego i współczesnego, rytmiki wraz z umuzykalnieniem , historii tańca i baletu oraz innych form i rodzajów tańca , rozwijanie i kształcenie zdolności umysłowych , słuchowych i ruchowych , rozwijanie talentów i kierowanie zdolnych uczestników kształcenia do profesjonalnych szkół baletowych , współpracuje z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami w dziedzinie tańca, organizuje działania edukacyjne mające na celu upowszechnianie tańca artystycznego w społeczeństwie.

Dane naszego OPP: