Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie klubu sportowego - sekcja piłki nożnej, organizacja imprez sportowych, organizowanie wypoczynku na sportowo dla dzieci z rodzin patologicznych i biednych. Podczas wakacji wspomagamy rodziny zagrożone alkoholizmem poprzez organizację wypoczynku czynnego dla dzieci z tych rodzin. Głównym celem jest propagowanie piłki nożnej jako elementu zdrowego trybu życia oraz wskazania uczestnikom poprzez sport poprawnych zachowań oraz pracy w grupie, piętnowanie negatywnych zachowań opartych na alkoholu, papierosach i innych używkach.

Dane naszego OPP: