Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Popularyzowanie zasad bezpieczeństwa drogowego, w tym: a.Organizowanie i prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu przepisów ruchu drogowego, oraz eksploatacji pojazdów samochodowych, w tym w szkołach dla młodzieży szkolnej; b.Współdziałanie z władzami w zwalczaniu niekorzystnych zjawisk w ruchu drogowym, opiniowanie projektów rozwiązań komunikacyjnych, wnoszenie propozycji własnych rozwiązań komunikacyjnych; c.Propagowanie podnoszenia umiejętności w kierowaniu pojazdami, poprzez organizowanie pokazów i kursów bezpiecznej i technicznej jazdy samochodami; d.Politechnizacja młodzieży, poprzez włącznie jej do

Dane naszego OPP: