Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja prowadziła tylko działalność nieodpłatną. Projekty opisane w niniejszym sprawozdaniu w punkcie 1.1 adresowane były przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności działaniami stowarzyszenia objęci byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Byli oni beneficjentami wszystkich projektów w roku 2016. Mieszkańcy Domu są osobami niepełnosprawnymi w większości posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności bądź grupę inwalidzką. Dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych imprezami były: Zadanie "Piknik integracyjny - nie tylko dla seniora" w ramach "XII Powiatowego Dnia Seniora" - "Hipoterapia i elementy zooterapii" Poza tym Stowarzyszenie wspierało bądź uczestniczyło w organizacji przedsięwzięć, organizowanych przez Dom Pomocy Społeczne dla mieszkańców w ciągu roku.

Dane naszego OPP: