Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. 2 .Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom bezdomnym i bezrobotnym. 3 .Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi. 4 .Prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii 0374 psychiatrycznej, psychologicznej, zajęciowej i arteterapii. 5 .Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej niezbędnej do uzyskania i - lub utrzymania zatrudnienia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi - pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6 .Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia. 7 .Prowadzenie zatrudnienia i pośrednictwa pracy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego w tym zakresie. 8 .Prowadzenie edukacji na temat zdrowia psychicznego i jego zaburzeń. 9 .Prowadzenie szkoleń, kursów oraz działalności dydaktycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 10 .Prowadzenie szkoleń, kursów oraz działalności dydaktycznej dla osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, studentów i wolontariuszy. 11 .Prowadzenie działalności badawczej i naukowej dotyczącej leczenia, terapii i różnych aspektów funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. 12 .Prowadzenie działań integracyjnych. 13 .Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne. 14 .Prowadzenie działań promujących zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi. 15 .Prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: