Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przy współudziale władz miasta oraz lokalnych sponsorów organizuje dzieciom letni wypoczynek, festyny integracyjne. Stowarzyszenie współpracuje z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz ośrodkami terapeutycznymi. Popularyzuje problemy osób niepełnosprawnych w regionie.Wsparcie finansowe otrzymali podopieczni poprzez zakup leków, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowanie remontu łazienki do użytkowania przez osobę niepełnosprawną ogółem na kwotę 19.569,03 złotych.

Dane naszego OPP: