Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Praca ochotniczek w szpitalu. Wizyty ochotniczek na oddziale chirurgii Szpitala Specjalistycznego w Pile. podejmujących rozmowy o charakterze psychoterapeutycznym z kobietami przed lub po zabiegach operacyjnych. Przekazują materiały informujące o konieczności rehabilitacji ręki po stronie operowanej nt oprotezowania, masowania ręki i działalności Stowarzyszenia. Trzy razy w tygodniu ochotniczki pełnią dyżur przy "telefonie zaufania onkologicznego" w siedzibie Stowarzyszenia. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką chorób nowotworowych. Ochotnoczki prowadziły cykliczne spotkania z młodzieżą ponadgimnazjalną i ostatnich klas szkół podstawowych dot. profilaktyki i samobadania piersi wykorzystując do tego fantom z guzami piersi. Spotkania miały miejsce w Pile, Wyrzysku i Trzciance Prowadzenie dyżurów"telefonu zaufania" Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych. Wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile i Sanepidem zorganizowano XI Powiatowe Obchody Dnia Zdrowia Piersi połączone z Marszem Zdrowia ulicami Piły. Podczas Marszu z głośników informowano mieszkańców miasta o konieczności samobadania piersi, badań przesiewowych, rozdawano ulotki i zawieszki,

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000034301
  • e-mail: amazonki.pila@op.pl
  • Telefon: 673532369
  • Adres: UL. NIEMCEWICZA 12D, 64-920 PIŁA