Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji i turystyki. 2 . Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenia. 3 . Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej.

Dane naszego OPP: