Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Podejmowanie działań na rzecz ogółu społecznego, w szczególności wobec osób dotkniętych marginalizacją, w tym: bezdomnych, uzależnionych, chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych tymi problemami i pogłębianie formacji chrześcijańskiej katolików świeckich pragnących angażować się na tym polu w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną. 2 . Społeczna nieodpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: a) - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) - działalności charytatywnej; c\) - ochrony i promocji zdrowia; 3 . Społeczna odpłatna działalność Pożytku Publicznego na rzecz ogółu społecznego w zakresie: a) - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; b) - działalności charytatywne; c\) - ochrony i promocji zdrowia.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000034049
  • e-mail: fides1@vp.pl
  • Telefon: 552734065
  • Adres: UL. ROLNICZA 1, 82-200 MALBORK