Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania pożarom. 2 .udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i innych klęsk. 3 .informowanie ludności o zagrożeniach ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 .upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowo pożarniczych. 5 .prowadzenie działalności kulturalnej i ochrona przeszło 135 letniej tradycji orkiestry dętej. 6 .zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprez masowych 7 .rozwijanie działalności honorowych dawców krwi 8 .działalność na rzecz integracji międzynarodowej

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000033923
  • e-mail: osp.turek@op.pl
  • Telefon: 632785597
  • Adres: UL. 3-GO MAJA 8, 62-700 TUREK