Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

OSP w Lotyniu w roku 2016 uczestniczyła 55 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 17 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 38 razy. Ćwiczenia organizowane przez KP PSP w Złotowie - 6 razy. Alarm fałszywy (w dobrej wierze) 1. Liczba wyjazdów poza teren gminy 3 - gmina Szczecinek - 2 wypadki i 1 pożar. Do działań najczęściej wyjeżdżał jeden samochód z obsadą 6 osobową. W roku ubiegłym nikt nie zginął, było natomiast pond 10 osób rannych. Działania podczas wichur i innych anomalii pogodowych były prowadzone za pomocą sprzętu posiadanego przez jednostkę.

Dane naszego OPP: