Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji zgodnie z potrzebami miasta Elbląga oraz Regionu Elbląskiego a także postanowieniami założycieli są: 1 . wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie: (a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, (b) przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii, \(c\) ograniczaniu bezrobocia, (d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej, (e) oświaty i wychowania, (f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu, (g) ochrony środowiska, (h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości, (i) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym, 2 . wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo- technicznych oraz prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie możliwości rozwojowych miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego; 3 . promocję miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego.

Dane naszego OPP: