Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W 2016r na mocy Uchwały Zarządu Fundacji utworzony został Funduszu Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji Dzieci . Na ten cel przeznaczona została kwota 50 0 5500zł . Na podstawie opracowanego Regulaminu w zakresie tworzenia i wykorzystania Funduszu Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji Dzieci przyjęto 40 wniosków o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej, po rozpatrzeniu których przyznano i wypłacono 37 bezzwrotnych zapomóg na rehabilitację przewlekle chorych dzieci. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem jednorazowa zapomoga nie była wyższa niż 1000zł, każdy z beneficjentów miał prawo do dwukrotnego w ciągu roku występowanie z wnioskiem o tego typu pomoc na jedno dziecko. Łączna wartość wypłaconych 37 zapomóg w 2016r wynosiła 24592,90zł

Dane naszego OPP: